Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Proponowana przez przedszkole oferta programowa oraz zajęcia dodatkowe zapewniają dzieciom radosne przeżywanie dzieciństwa,wesołą i bezpieczną zabawę oraz nabycie umiejętności, ułatwiajacych osiągnięcie progu dojrzałości szkolnej. Rodzicom dajemy możliwość wyboru tego, co dla dzieci jest najlepsze i najpiękniejsze.

Podstawa programowa realizowana jest od 8.00 do 13.00.

6.30 – 8.15 - schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, praca z zespołem  dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy integracyjne, zabawy  i ćwiczenia poranne;
8.15 - 8.30 - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe ,przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00 - śniadanie; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
9.15 - 9.45 - zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,  zajęcia i zabawy  edukacyjne, zajęcia umuzykalniające,
9.45 - 10.00 - zabawy ruchowe i  zabawy  podejmowane z inicjatywy dzieci
10.00 - 10.30 - zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową (grupa III,IV,V), dzieci  młodsze - zabawy swobodne i zorganizowane
10.30 - 11.20 - zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia dodatkowe
11.20 - 11.30 - czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.30 - 12.00 - obiad; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;
12.00 – 14.15 - grupa I  -  odpoczynek poobiedni , kwadrans na bajkę, grupy starsze – relaksacja, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań,  zabawy w terenie
14.15 - 14.30 - czynności samoobsługowe i porządkowe, mycie rąk; pomoc w nakrywaniu do posiłku,
14.30 - 15.00 - podwieczorek
15.00 - 17.00 - zabawy integracyjne, gry dydaktyczne i stolikowe, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza i indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

ZAJĘCIA DODATKOWE proponowane przez przedszkole na  rok szkolny 2022 /2023

  • język angielski                                                 
  • gimnastyka korekcyjna                  
  • zajęcia z logopedą                                                          
  • religia

ZESTAW PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022 /2023