Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

Dokumenty przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

REGULAMIN PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO Nr 1 im. JANA BRZECHWY

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy sprawuje funkcję wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

1. Przedszkole pracuje w dni powszednie w godzinach  6.30 – 17.00.

2. Przedszkole pracuje we wszystkie miesiące roku kalendarzowego.

3. W okresie wakacyjnym ( lipiec, sierpień ) pełnią dyżur placówki wyznaczone przez Organ Prowadzący.

4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5  do 6 lat.

5. Dzieci łączone są w tzw. oddziały, ich liczba dostosowana jest do warunków lokalowych i postanowień Statutu Przedszkola.

6. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie aktualnych programów zatwierdzonych przez dyrektora przedszkola.

7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup uwzględniając wymagania zdrowia i higieny pracy.

8. Każdego dnia dzieci w Przedszkolu jedzą trzy posiłki:

  • śniadanie o godz. 8.30
  • obiad o godz. 11.30
  • podwieczorek o godz. 14.30


9. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dzieci  nie później niż 8.15.

10. Rodzice zobowiązani są do odbierania dziecka osobiście lub do pisemnego upoważnienia innej osoby pełnoletniej.

11. Rodzice proszeni są o przygotowanie „Wyprawki Przedszkolaka” składającej się z :

a/ 3 podpisane woreczki z materiału na:

  • ciapcie,
  • awaryjne ubranka,
  • strój gimnastyczny,


b/ fartuszek malarski lub koszula Taty,

c/ podpisana poduszeczka i piżama do spania dla dzieci od 2,5 do 4 lat,

d/ kubek, szczoteczkę i pastę do zębów.

12. Przedszkole realizuje podstawę programową od godziny 8:00 do 13:00. Jeśli dziecko jest odbierane wcześniej nie ma możliwości uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

13. O planowanych wycieczkach poza teren Przedszkola Rodzice informowani są przez nauczycielki na Tablicy Ogłoszeń.

14. W każdy poniedziałek wywieszany jest jadłospis dzienny  i na bieżący tydzień na tablicy obok wejścia do kuchni.

15. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa Dyrektor Przedszkola.

16. Dyrektor ustala wysokość opłat za wszystkie miesiące.

17. Opłaty za przedszkole należy regulować do 15- ego każdego miesiąca.

Wtorek 23 lipca 2024

Bogna, Apolinary, Apolinaria